PER HAUGE

CV
*
Galleri
*
Pers tekster
*
Presse
*
"En opplever
med pensel og palett"


En opplever med pensel og palett


Det å få oppleve å være en del av det store universet,
er noe jeg gleder meg over daglig. At vi svever rundt
i denne uendeligheten, er en gåte i seg selv. I maleriene
mine prøver jeg å formidle den fantastiske opplevelsen
jeg har av å være menneske på denne kloden. Det er
mitt eneste "budskap". Det er nok for meg.


Han snakker mye om opplevelse, maleren Per Hauge. Opplevelse av naturen, opplevelse av det lille mennesket i store kosmos, opplevelse av det omskiftelige i landskapet. Han er en opplever. Og opplevelsene, minnene og erfaringene tar han med seg inn i atelieret som han har bygget på Smedløkka i Brunla. Her deler han opplevelsene rundhåndet med den det måtte interessere - i form av særegne malerier; fargesterke og med en glød og intensitet som vitner om både spontanitet og skaperglede.
"Dager i et landskap" har han kalt utstillingen som åpner i Det Gule Galleriet. Den formidler landskapsopplevelser både fra Brunlanes, fjord og fjell i hjemtraktene i Ryfylke og fra frodige Madeira.

Landskapet grunnleggende
Landskapet - både det urørte naturlandskapet og det bearbeidede kulturlandskapet med menneskeskapt bebyggelse og installasjoner - er motiv i praktisktalt alle Per Hauges malerier. Han er imidlertid ikke landskapsmaler i tradisjonell forstand. Uttrykket i maleriene veksler mellom innslag av figurative elementer og det helt ut abstraktet, varierende fra et nærmest kubistisk oppbygd maleri, til heftig fargebruk i slektskap med Pollock
Ofte deler han opp motivet i et slags rutenett. På denne måten blir det flere malerier i ett, samtidig som alt smelter sammen i en helhet. - Denne oppdelingen oppstod i grunnen spontant. Jeg ville ha med både natt og dag i samme bilde. Vår virkelighet består jo egentlig bare av en sammensetning av flere forskjellige opplevelser. Og et landskap er ikke noe statisk. Det forandrer seg hele tiden. Fargene, bildene vi ser rundt oss, oppstår i møtet mellom lyset og mørket. Landskapet endrer seg med årstiden, med dagslys og nattemørke, med vind og vær - det er hele tiden i bevegelse.
Derfor setter jeg sammen maleriene mine av flere bilder som man gjerne kan oppleve enkeltvis, men også samlet.

- Hvor mye betyr motivet ?
- Motivet er først og fremst en forankring - det er den maleriske prosessen som er det viktigste. Landskapet har imidlertid alltid vært helt grunnleggende for meg.

Malerisk frihet
Per Hauges malerier har utviklet seg mer og mer i abstrakt retning, selv om utgangspunktet - landskapet - er konkret nok.

- En tid malte jeg helt figurativt, ren realisme. Jeg føler imidlertid at jeg trenger den friheten som gjør maleriet spennende, å kunne bruke intuisjonen. På den måten får jeg også fortalt mye mer av den prosessen som foregår i naturen - omskifteligheten. I bunnen ligger imidlertid hele tiden håndverket og en masse erfaring. Det er ingenting i maleriene som gir seg selv. Uansett uttrykk - det handler hele tiden om å studere og formidle form og farge i rommet. Jeg føler at jeg må male, og at jeg må gjøre det slik jeg selv vil. Gleden over å male kan jeg rett og slett ikke være foruten. Det er den som er avgjørende, sier han.

Hauge maler sine bilder på plate og med akrylmaling. Han begynner hvert bilde på fullstendig fritt grunnlag - uten opptegning. Landskapets dybde framstår med horisontlinjen, men uten det klassiske linjeperspektivet.

Svend E. Hansen
Østlandsposten, mars 2001