PER HAUGE
CV
*
Galleri
*
Pers tekster
*
Presse
*
"En opplever
med pensel og palett"


Aviskritikker

2006

Tønsberg Kunstforening: ”Øyeblikk av Lys”
På den nye utstillingen gjør området ved Ryvarden , fyret ut mot storhavet i vest, noe med det maleriske uttrykket til Hauge. Ja, kanskje rent ut forløser det på nytt? Det er lyset og den værbitte villskapen i dette nådeløse havnære han fanger. Og når han i tillegg beveger seg vekk fra det jordbundne og opp til himmellegemene, tar han ytterligere et skritt ut i et annet malerisk univers. Den fragmentariske oppdelingen av billedflaten er en del av hans særpreg og maleriske signatur som passer veldig godt også her. Resultatet blir en koloristisk kakofoni, som likevel tøyles til sammenheng av den erfarne kunstneren.

G. Hald, TB.

1996

Tønsberg Blad
Hauges landskaper er det vestnorske og kuperte, langt ut mot opprørt hav. I moderat fugleperspektiv blir landskapet fragmentarisk sammensatt. Hans utgave av Madeira gir også fornemmelsen av vann, vekstlighet og jordfarve, abstrahert til rene farveinntrykk som tøyles gjennom vertikale og horisontale inndelinger av billedflaten. I de mer hjemlige landskap oppstår et lysskimmer som liksom filtrerer de små, isolerte feltene av stor skjønnhet. Og summen av et "Åpent landskap" blir et utsyn hvor man stadig finner nye maleriske områder å fortape blikket, f.eks. himmelhvelvingen. Som en hildring egnet til drøm, undring og kanskje lengsel.

G. Hald, TB.

1995

"NORDISKE LANDSKAP" Århus Kunstbygning
Farveeksplosion. Hos nordmændene legger man mest mærke til Per Hauges lysfyldte farveeksplosioner.

H P Jensen.

1994

"NORDISKE LANDSKAP"
Tredje kunstner fra Vestfold, Per Hauge, viser at fylkets representerte kunstnere står seg meget godt ved siden av kollegene fra det øvrige Norden. I "Morgenlys" splintrer de første solstrålene fjordlandskapet i mangefarvede fasetter. Øyet oppfatter landskapet gjennom fragmenter som langsomt vokser sammen til et hele foran øynene våre.

G. Hald, TB.

1994

"NORDISKE LANDSKAP" Bohuslen Kunstmuseum
Per Hauges hørn av verkeligheten er som sedda gennom ett temperament utrustat med kalejdoskop och før tankarne til Kadinsky.

B. Norberg

1994

"NORDISKE LANDSKAP" Varmlands Museum
Per Hauge arbetar med något kubiserade prismeaktiga fargformer i vacker, nestan romantisk ton.

J. Nyman

1993

Østlandsutstillingen
Per Hauges bilde "Morgenlys" er et av høydepunktene blant maleriene. Det viser et kupert kulturlandskap ved kysten, presentert i en klar kubistisk form, som umiddelbart gir assosiasjoner til mesteren Braques. Den kubistiske oppbyggingen er kombinert med eminent, særdeles koloristisk fargebruk og resultatet er et bilde man umiddelbart legger merke til.

S. E. Hansen, ØP.

1992

Sandefjord Kunstforening
Per Hauge befinner seg i brytningen av det konkrete landskap, men betraktningen er paret med drøm, som i bildet "Månefossen".

G Hald, TB.